9 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 17/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 17/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 66
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 84
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 84
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 61
04:20:00 Những khúc vọng xưa – Số 61
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 114
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Mẹ yêu bé – Số 94
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 90
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 37
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 91
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 43
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 387
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 41
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 24
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 3
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 453
14:30:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 59
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 2
16:00:00 Giai điệu quê hương – Số 11
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 90
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 454 + Just for laugh Ver 2018 – Số 38
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 388
18:30:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 40
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 95
20:00:00 Kế hoạch đổi chồng
21:00:00 Kế hoạch đổi chồng
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 38
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
Lịch phát sóng Today TV 17/1/2021