nGày 21/04/2019

Lịch phát sóng Today TV 16/9/2018

Lịch phát sóng Today TV 16/9/2018
 • 00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 71
 • 01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
 • 02:00:00Những khúc vọng xưa – Số 97
 • 02:30:00Những khúc vọng xưa – Số 97
 • 03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 244
 • 04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 98
 • 04:20:00Những khúc vọng xưa – Số 98
 • 04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 245
 • 05:30:00Chuyện nhà mình – Số 83
 • 06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
 • 06:30:00Chuyện nhà mình – Số 106
 • 07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 84
 • 08:00:00Vợ của chồng tôi – Tập 40
 • 08:30:008h45: Trải nghiệm và tin dùng – Số 11
 • 09:00:00 Hi 5 – Cùng hát cùng chơi ( phụ đề) – Số 120 + 96 + 97
 • 10:00:00 Hi 5 – Cùng hát cùng chơi ( phụ đề) – Số 120 + 96 + 97
 • 10:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 278
 • 11:00:00Vợ của chồng tôi – Tập 41
 • 12:00:00Hai số phận Phần 2 – Tập 101
 • 13:00:00Đứa cháu vô thừa nhận – Tập 109
 • 14:00:00Thế giới điện ảnh – Số 332
 • 14:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 48
 • 15:00:00Nhà ông Hoàng có ma – Tập 21
 • 16:00:00Hi 5 – Cùng hát cùng chơi ( lồng tiếng ) – Số 102
 • 16:30:00Chuyện nhà mình – Số 115
 • 17:00:00Nỗi lòng nàng dâu – Tập 5
 • 18:00:00Những khúc vọng xưa – Số 99
 • 18:30:00Những khúc vọng xưa – Số 99
 • 19:00:00Nhà ông Hoàng có ma – Tập 22
 • 20:00:00Chuyện tình Bắc Kinh
 • 21:00:00Chuyện tình Bắc Kinh
 • 22:00:00Chuyện tình Bắc Kinh
 • 22:30:0022h30: Nỗi lòng nàng dâu – Tập 4
 • 23:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 69
Lịch phát sóng Today TV 16/9/2018