27 September, 2020

Lịch phát sóng Today TV 16/8/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 67
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 91
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 105
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Mẹ yêu bé – Số 81
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 71
08:00
Thông tin giải trí
Đừng rời xa em – Tập 107
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa 2019 – Số 3
10:00
Thông tin giải trí
Hóng chuyện – Số 3
10:30
Phim truyền hình
Tiếp sức hồi sinh – Số 365
11:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 32
12:00
Phim truyền hình
Vực thẳm chiều trôi – Tập 17
13:00
Phim truyền hình
Đẻ mướn – Tập 9
14:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 431
14:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 37
15:00
Phim truyền hình
Đấu phá thương khung – Tập 18
16:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 49
17:00
Phim truyền hình
Thế giới điện ảnh – Số 432
17:00
Phim truyền hình
17h30: Tôi yêu chợ Việt – Số 212
18:00
Phim truyền hình
Tiếp sức hồi sinh – Số 366
18:30
Phim truyền hình
18h20: Đẹp không giới hạn 2019 – Số 39
18:99
Thông tin giải trí
Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 9
19:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 73
20:00
Phim truyền hình
Chuyện tình trên non cao
22:00
Phim truyền hình
22h10: Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 70
23:00
Thông tin giải trí
Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 83