nGày 08/12/2019

Lịch phát sóng Today TV 16/8/2019

Lịch phát sóng Today TV 16/8/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 69
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 318
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 71
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 78
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 39
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 74
08:00:00Bản kê số phận -Tập 3
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 75
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 27
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 99
11:00:00Của hồi môn – Tập 124
12:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 20
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 157
14:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 318
14:30:00Thế giới điện ảnh – Số 379
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 9
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 36
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 3
17:00:00Của hồi môn – Tập 125
18:00:00Today 18h + Thả lưới bắt em – Tập 100
18:30:00Just for laugh 2017 – Số 25
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 10
20:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 21
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 158
22:00:00Bản kê số phận -Tập 4
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 2019 – Số 21
Lịch phát sóng Today TV 16/8/2019