10:00 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng Today TV 16/7/2021

Lịch phát sóng Today TV 16/7/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 91
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 74
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 97
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 102
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 16
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 77
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 100
09:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 36
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 413
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 152
11:00:00 MTV Hit – Nhạc thịnh hành – Số 7
12:00:00 Tình yêu sâu đậm – Tập 7
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 3
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 54
14:30:00 Just for laugh 2021 – Số 5
15:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 1
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 12
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 117
17:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 37
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 20
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 153
19:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 2
20:00:00 Tình yêu sâu đậm – Tập 8
21:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 4
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 101
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 75
Lịch phát sóng Today TV 16/7/2021