31 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 16/7/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 101
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 60
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 74
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 39
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 87
08:00
Thông tin giải trí
Đừng rời xa em – Tập 80
08:30
Thông tin giải trí
8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 217
09:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 36 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 16
10:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 2
10:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 119
10:45
Thông tin giải trí
Mỹ vị 24 – Số 5
11:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 5
12:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 20
13:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 121
14:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 68
15:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 33
16:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 5
17:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 6
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 120
19:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 34
20:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 21
21:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 122
22:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 81
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 54
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 99