28 July, 2021

Lịch phát sóng Today TV 16/6/2021

Lịch phát sóng Today TV 16/6/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 61
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 100
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 67
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 119
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 22
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 47
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 70
09:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 10
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 2
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 130
11:00:00 MTV Flashback – Số 2
12:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 4
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 126
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 475
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 409
15:00:00 Tìm anh trong mơ – Tập 15
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 33
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 91
17:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 11
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 7
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 131
19:00:00 Tìm anh trong mơ – Tập 16
20:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 5
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 127
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 71
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 113
Lịch phát sóng Today TV 16/6/2021