nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Today TV 16/5/2019

Lịch phát sóng Today TV 16/5/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 71
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 5
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 73
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 81
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 33
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 76
08:00:00Âm mưu hoa hồng – Tập 25
09:00:008h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 169
10:00:00Những khúc vọng xưa – Số 77
10:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 8
11:00:00Thả lưới bắt em – Tập 33
12:00:00Của hồi môn – Tập 37
13:00:00Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 21
14:00:00Đừng rời xa em – Tập 79
14:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 9
15:00:00Hồn lụa – Tập 14
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 4
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 16
17:00:00Của hồi môn – Tập 38
18:00:00Today 18h Thả lưới bắt em – Tập 34
18:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 312
19:00:00Hồn lụa – Tập 15
20:00:00Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 22
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 80
22:00:00Âm mưu hoa hồng -Tập 26
23:00:00Today 18h
23:30:00Hành trình Bolero – Số 4
Lịch phát sóng Today TV 16/5/2019