nGày 23/10/2018

Lịch phát sóng Today TV 16/5/2018

Lịch phát sóng Today TV 16/5/2018

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt – Số 128
02:30
Thông tin giải trí
Today Biz
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 78
04:30
Thông tin giải trí
Today Biz
04:45
Truyền hình
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 104
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Today Biz
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 55
08:00
Chương trình thiếu nhi
Just for laugh 2017 – Số 12
08:30
Thông tin giải trí
Tri kỷ – Số 31
09:00
Thông tin giải trí
Hi 5 – Cùng hát cùng chơi ( lồng tiếng ) – Số 93 + 94
10:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 314
10:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 16
11:00
Phim truyền hình
Cuộc chiến hôn nhân – Tập 17
12:00
Phim truyền hình
Âm mưu gia tộc – Tập 81
13:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận – Tập 5
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 30
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Chuyện của nàng – Số 121
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Hoa hồng thép – Tập 15
16:00
Thông tin giải trí
Hi 5 – Cùng hát cùng chơi ( lồng tiếng ) – Số 107
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình – Số 88
17:00
Phim truyền hình
Hôn nhân không hẹn hò – Tập 13
18:00
Thông tin giải trí
Today Biz
18:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 34
18:50
Truyền hình
Cẩm nang làm đẹp – Số 121 + Món ngon mỗi ngày – Số 486
19:00
Phim truyền hình
Hoa hồng thép – Tập 16
19:35
Truyền hình
Thiên thần 1001 – Tập 208
20:00
Phim truyền hình
Âm mưu gia tộc – Tập 82
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận – Tập 6
22:00
Phim truyền hình
Hôn nhân không hẹn hò – Tập 12
23:00
Truyền hình
Today Biz
23:20
Truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 86
24:00
Phim truyền hình
Cuộc chiến hôn nhân – Tập 17

Lịch phát sóng Today TV 16/5/2018