12 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 16/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 16/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 63
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 81
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 69
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 74
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 13
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 99
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 90
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 30
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 462
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 64
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 43
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 19
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 48
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 9
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 48
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 11
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 106
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 1
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 65
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 43
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 49
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 20
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 49
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 91
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 462
Lịch phát sóng Today TV 16/3/2021