12 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 16/2/2021

Lịch phát sóng Today TV 16/2/2021

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số Tết
02:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 53
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 108
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 87
04:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 54
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 93
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 53
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 71
08:00
Thông tin giải trí
Vị vua huyền thoại – Tập 62
09:00
Thông tin giải trí
Nhạc xuân 2021 – Số 7
10:00
Thông tin giải trí
Ấm lòng ngày xuân – Số 3
10:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 44
11:00
Phim truyền hình
Người chồng thủy chung – Tập 19
12:00
Phim truyền hình
Yêu trọn một đời – Tập 45
13:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 24
14:00
Thông tin giải trí
Nhạc xuân 2021 – Số 8
15:00
Phim truyền hình
Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 24
16:00
Thông tin giải trí
Ấm lòng ngày xuân – Số 7
16:40
Thông tin giải trí
Tết này làm gì – Số 10
17:00
Phim truyền hình
Người chồng thủy chung – Tập 20
18:00
Phim truyền hình
Just for laugh 2018 – Số 36
18:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 45
18:45
Thông tin giải trí
Gia vị yêu thương – Số 31
19:00
Phim truyền hình
Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 25
20:00
Phim truyền hình
Yêu trọn một đời – Tập 46
21:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 25
22:00
Phim truyền hình
Vị vua huyền thoại – Tập 63
23:00
Thông tin giải trí
Nhạc xuân 2021 – Số 1
24:00
Thông tin giải trí
Nhạc xuân 2021 – Số 2

Lịch phát sóng Today TV 16/2/2021