nGày 16/01/2019

Lịch phát sóng Today TV 16/2/2018

Lịch phát sóng Today TV 16/2/2018
00:00Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2017
01:00Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2017
02:00Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2017
02:30Phim Hai lúa phiêu du ( tập 1 + 2)
03:00Phim Hai lúa phiêu du ( tập 1 + 2)
03:45Phim Hai lúa phiêu du ( tập 1 + 2)
04:20Thế giới âm nhạc Tết -Số 224
04:40Thế giới âm nhạc Tết -Số 224
05:30Những khúc vọng xưa – Số 53
06:00Lễ kỉ niệm 9 năm IMC tại HCM
06:30Lễ kỉ niệm 9 năm IMC tại HCM
07:00Ca nhạc Xuân – Số 1
08:00Ca nhạc Xuân – Số 1
08:30Ca nhạc Xuân – Số 1
09:00Phim Hai lúa phiêu du ( tập 1 + 2)
10:00Phim Hai lúa phiêu du ( tập 1 + 2)
10:30Phim Hai lúa phiêu du ( tập 1 + 2)
11:00Già gân,mỹ nhân & Găng tơ
12:00Già gân,mỹ nhân & Găng tơ
13:00Ca nhạc Xuân – Số 2
14:00Phim Hai lúa phiêu du ( tập 3 + 4)
14:30Phim Hai lúa phiêu du ( tập 3 + 4)
15:00Phim Hai lúa phiêu du ( tập 3 + 4)
16:00Madai
16:30Madai
17:00Madai
18:00Ca nhạc Xuân – Số 4
18:30Ca nhạc Xuân – Số 4
18:45Món ngon mỗi ngày – Số 448
19:00Nàng tiên có 5 nhà
20:00Nàng tiên có 5 nhà
21:00Ca nhạc Xuân – Số 5
22:00Ca nhạc Xuân – Số 5
23:00Yêu là phải xài chiêu
23:30Yêu là phải xài chiêu

 

Lịch phát sóng Today TV 16/2/2018