28 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng Today TV 16/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 16/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 65
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 89
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 60
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 113
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 30
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 89
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 36
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 54 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 1
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 28
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 453
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 40
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 23
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 2
14:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 48
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 387
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 1
16:00:00 Giai điệu quê hương – Số 10
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 112
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 41
18:00:00 Cơ hội đổi đời – Số 2
18:30:00 Gia vị yêu thương – Số 18
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 2
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 24
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 3
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 37
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 11
23:30:00 Hành trình Bolero – Số 11
Lịch phát sóng Today TV 16/1/2021