27 September, 2020

Lịch phát sóng Today TV 15/8/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 75
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 90
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 104
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 32
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 70
08:00
Thông tin giải trí
Đừng rời xa em – Tập 106
09:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 49 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 22
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 28
10:30
Phim truyền hình
Thế giới điện ảnh – Số 431
10:45
Thông tin giải trí
Mỹ vị 24 – Số 18
11:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 31
12:00
Phim truyền hình
Vực thẳm chiều trôi – Tập 16
13:00
Phim truyền hình
Đẻ mướn – Tập 8
14:00
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt – Số 211
14:30
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 365
15:00
Phim truyền hình
Đấu phá thương khung – Tập 17
16:30
Thông tin giải trí
Người vẽ ước mơ – Số 20
17:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 32
18:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 72
18:99
Thông tin giải trí
Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 8
19:00
Phim truyền hình
Đấu phá thương khung – Tập 18
20:00
Phim truyền hình
Vực thẳm chiều trôi – Tập 17
21:00
Phim truyền hình
Đẻ mướn – Tập 9
22:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 107
23:00
Thông tin giải trí
Hành trình Bolero – Số 5
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 82