nGày 08/12/2019

Lịch phát sóng Today TV 15/8/2019

Lịch phát sóng Today TV 15/8/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 68
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 21
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 70
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 77
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 38
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 73
08:00:00Bản kê số phận -Tập 2
09:00:008h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 182
10:00:00Những khúc vọng xưa – Số 74
10:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 26
11:00:00Thả lưới bắt em – Tập 98
12:00:00Của hồi môn – Tập 123
13:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 19
14:00:00Đừng rời xa em – Tập 156
14:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 21
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 8
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 35
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 2
17:00:00Của hồi môn – Tập 124
18:00:00Today 18h + Thả lưới bắt em – Tập 99
18:30:00Mảnh ghép cuộc đời – Số 24
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 9
20:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 20
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 157
22:00:00Bản kê số phận -Tập 3
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 16
Lịch phát sóng Today TV 15/8/2019