29 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 15/7/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 100
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 59
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 73
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 38
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 86
08:00
Thông tin giải trí
Đừng rời xa em – Tập 79
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa 2019 – Số 55
10:00
Thông tin giải trí
Hành trình ước mơ xanh – Số 33
10:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 118
11:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 4
12:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 19
13:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 120
14:00
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 361
14:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 58
15:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 32
16:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 4
17:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 5
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:15
Thông tin giải trí
Muôn mặt cuộc sống ( Sức khỏe) – Số 3
18:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 119
18:45
Thông tin giải trí
Cẩm nang làm đẹp – Số 217 + Mỹ vị 24 – Số 5
19:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 33
20:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 20
21:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 121
22:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 80
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 53
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 98