nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Today TV 15/6/2019

Lịch phát sóng Today TV 15/6/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 54
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 370
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 56
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 111
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 55
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 59
08:00:00Đôi lứa xứng đôi -Tập 29
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 60
10:00:00Thế giới điện ảnh – Số 370
10:30:00Just for laugh 2018 – Số 48
11:00:00Của hồi môn – Tập 67
12:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 7
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 105
14:00:00Just for laugh Ver 2018 – Số 22
14:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 314
15:00:00Hồn lụa – Tập 36
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 30
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 11
17:00:00Của hồi môn – Tập 68
18:00:00Thế giới điện ảnh – Số 371
18:30:00Just for laugh 2018 – Số 3
19:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 14
20:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 8
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 106
22:00:00Đôi lứa xứng đôi -Tập 30
23:00:00Hành trình Bolero – Số 9
23:30:00Hành trình Bolero – Số 9
Lịch phát sóng Today TV 15/6/2019