nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Today TV 15/5/2019

Lịch phát sóng Today TV 15/5/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 70
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00Just for laugh 2018 – Số 43
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 72
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 80
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 32
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 75
08:00:00Âm mưu hoa hồng -Tập 24
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 76
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 7
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 32
11:00:00Của hồi môn – Tập 36
12:00:00Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 20
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 78
14:00:00Just for laugh Ver 2018 – Số 25
14:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 310
15:00:00Hồn lụa – Tập 13
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 3
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 15
17:00:00Của hồi môn – Tập 37
18:00:00Today 18h Thả lưới bắt em – Tập 33
18:30:00Just for laugh 2017 – Số 3
19:00:00Cẩm nang làm đẹp – Số 169
20:00:00Hồn lụa – Tập 14
21:00:00Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 21
22:00:00Đừng rời xa em – Tập 79
23:00:00Âm mưu hoa hồng -Tập 25
23:30:00Today 18h Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 34
Lịch phát sóng Today TV 15/5/2019