14 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 15/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 15/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 93
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 103
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 99
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 104
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 3
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 82
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 8
09:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 26
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 41
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 86
11:00:00 CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – SỐ 4
12:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 10
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 74
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 104
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 18
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 29
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 85
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 27
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 87
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 56
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 19
20:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 11
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 75
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 9
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 48
Lịch phát sóng Today TV 15/4/2021