nGày 16/07/2019

Lịch phát sóng Today TV 15/4/2019

Lịch phát sóng Today TV 15/4/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 88
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 362 Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 90 Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 99
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 11
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 93
08:00:00Song kiếp đào hoa – Tập 17
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 94
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 26
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 11
11:00:00Của hồi môn – Tập 7
12:00:00Tiếng yêu muộn màng – Tập 26
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 53
14:00:00Hành trình Bolero – Số 2
14:30:00Ranh giới tình – Tập 25
15:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 25
16:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 22
17:00:00Của hồi môn – Tập 8
18:00:00Today 18h
18:15:00Thả lưới bắt em – Tập 12
18:30:00Tôi yêu chợ Việt – Số 172
19:00:00Ranh giới tình – Tập 26
20:00:00Tiếng yêu muộn màng – Tập 27
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 54
22:00:00Song kiếp đào hoa -Tập 18
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 21
Lịch phát sóng Today TV 15/4/2019