12 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 15/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 15/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 62
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 99
03:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 68
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 120
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 12
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 98
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 89
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 29
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 396
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 63
10:45:00 Gia vị yêu thương – Số 42
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 100
12:00:00 Siêu sao siêu ngố
14:30:00 Just for laugh 2021 – Số 3
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 462
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 105
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 43
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Đặc sản miền sông nước – Số 37
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 64
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 48
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 19
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 48
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 90
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 396
Lịch phát sóng Today TV 15/3/2021