24 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 15/10/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 62
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 118
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 59
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 117
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 50
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 86
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 158
08:45:00 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 230
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 34
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 10
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 15
10:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 27
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 42
11:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 1
12:00:00 Hợp đồng yêu đương – Tập 7
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 59
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 81
15:00:00 Trung tâm mai mối Joseon – Tập 24
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 34
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 34
17:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 2
18:00:00 Today 18h
18:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 28
19:00:00 Công lý – Tập 1
20:00:00 Hợp đồng yêu đương – Tập 8
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 60
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 159
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 8