26 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng Today TV 15/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 15/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 64
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 88
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 59
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 112
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 29
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 88
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 35
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 90
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 387
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 26 + Gia vị yêu thương – Số 17
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 39
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 22
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 1
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 28
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 453
15:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 30
16:00:00 Giai điệu quê hương – Số 9
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 111
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 40
18:00:00 Today 18h + Just for laugh 2018 – Số 29
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 27
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 27
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 1
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 23
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 2
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 36
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 27
Lịch phát sóng Today TV 15/1/2021