nGày 22/03/2019

Lịch phát sóng Today TV 15/1/2018

Lịch phát sóng Today TV 15/1/2018
00:00Vì ta thuộc về nhau- Tập 13
01:00Thế giới âm nhạc – Số 239
02:00Những khúc vọng xưa – Số 88
03:00Thế giới âm nhạc – Số 238
04:00Những khúc vọng xưa – Số 89
04:20Những khúc vọng xưa – Số 89
04:40Thế giới âm nhạc – Số 249
05:30Chuyện nhà mình – Số 81
06:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30Tiếp sức hồi sinh – Số 246
07:00Những khúc vọng xưa – Số 74
08:00360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 7
08:30Chuyện nhà mình – Số 80
09:00Hi 5 – Cùng hát cùng chơi ( lồng tiếng ) – Số 19 + 20
10:00Thế giới điện ảnh – Số 297
10:30Just for laugh 2017 – Số 19
11:00Vì ta thuộc về nhau- Tập 14
12:00Thiết thính phong vân 1
13:00Thiết thính phong vân 1
14:00Thiết thính phong vân 1
14:30Just for laugh 2017 – Số 18
15:00Những khúc vọng xưa – Số 94
16:00Hi 5 – Cùng hát cùng chơi ( lồng tiếng ) – Số 110
16:30Chuyện nhà mình – Số 120
17:00Người bạn ma – Tập 23
18:00Today Biz
18:30Số phận diệu kỳ – Số 10
18:45Món ngon mỗi ngày – Số 433
19:00Duyên định kim tiền – Tập 22
20:00Hai số phận – Tập 117
21:00Bí mật người thừa kế Phần 2 – Tập 1
22:00Người bạn ma – Tập 22
23:00Today Biz
23:30Những khúc vọng xưa – Số 60

 

Lịch phát sóng Today TV 15/1/2018