nGày 19/02/2020

Lịch phát sóng Today TV 14/9/2019

Lịch phát sóng Today TV 14/9/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 98
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 383
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 53
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 249
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 107
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 1
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 55
08:00:00Bản kê số phận -Tập 24
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 57
10:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 320
10:30:00Just for laugh 2018 – Số 2
11:00:00Của hồi môn – Tập 149
12:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 5
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 182
14:00:00Tôi yêu chợ Việt -Số 182
14:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 320
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 34
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 14
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 33
17:00:00Của hồi môn – Tập 150
18:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 26
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 35
20:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 6
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 183
22:00:00Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
23:00:00Hành trình Bolero – Số 6

 

Lịch phát sóng Today TV 14/9/2019