nGày 21/04/2019

Lịch phát sóng Today TV 14/9/2018

Lịch phát sóng Today TV 14/9/2018
 • 00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 69
 • 01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
 • 02:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 278
 • 02:30:00Today Biz
 • 03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 244
 • 04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 71
 • 04:20:00Today Biz
 • 04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 245
 • 05:30:00Chuyện nhà mình – Số 81
 • 06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
 • 06:30:00Today Biz
 • 07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 82
 • 08:00:00Vợ của chồng tôi – Tập 38
 • 08:30:00Vợ của chồng tôi – Tập 38
 • 09:00:00Hi 5 – Cùng hát cùng chơi ( lồng tiếng ) – Số 116 + 117
 • 10:00:00Chuyện của nàng – Số 138
 • 10:30:00Just for laugh 2018 – Số 6
 • 11:00:00Vợ của chồng tôi – Tập 39
 • 12:00:00Hai số phận Phần 2 – Tập 99
 • 13:00:00Đứa cháu vô thừa nhận – Tập 107
 • 14:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 278
 • 14:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 45
 • 15:00:00Nhà ông Hoàng có ma – Tập 19
 • 16:00:00Hi 5 – Cùng hát cùng chơi ( lồng tiếng ) – Số 100
 • 16:30:00Chuyện nhà mình – Số 113
 • 17:00:00Nỗi lòng nàng dâu – Tập 3
 • 18:00:00Today Biz
 • 18:30:00Cẩm nang sức khỏe – Số 20
 • 19:00:00Nhà ông Hoàng có ma – Tập 20
 • 20:00:00Hai số phận Phần 2 – Tập 100
 • 21:00:00Đứa cháu vô thừa nhận – Tập 108
 • 22:00:00Nỗi lòng nàng dâu – Tập 2
 • 23:00:00Today Biz
 • 23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 22
Lịch phát sóng Today TV 14/9/2018