nGày 08/12/2019

Lịch phát sóng Today TV 14/8/2019

Lịch phát sóng Today TV 14/8/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 67
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00Just for laugh 2018 – Số 56
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 69
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 76
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 37
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 72
08:00:00Bản kê số phận -Tập 1
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 73
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 25
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 97
11:00:00Của hồi môn – Tập 122
12:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 18
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 155
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 11
14:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 11
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 7
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 34
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 1
17:00:00Của hồi môn – Tập 123
18:00:00Today 18h + Thả lưới bắt em – Tập 98
18:30:00Just for laugh 2017 – Số 24 + Cẩm nang làm đẹp – Số 182
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 8
20:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 19
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 156
22:00:00Bản kê số phận -Tập 2
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 15
Lịch phát sóng Today TV 14/8/2019