27 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 14/7/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 99
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 58
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 120
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 37
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 85
08:00
Thông tin giải trí
Đừng rời xa em – Tập 78
09:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 35 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 15
10:00
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt – Số 207
10:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 117
10:45
Thông tin giải trí
Mỹ vị 24 – Số 4
11:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 3
12:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 18
13:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 119
14:00
Thông tin giải trí
Hành trình Bolero – Số 8
15:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 31
16:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 3
17:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 4
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 118
19:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 32
20:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 19
21:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 120
22:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 79
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 427
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 97