nGày 15/09/2019

Lịch phát sóng Today TV 14/6/2019

Lịch phát sóng Today TV 14/6/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 53
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 314
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 55
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 110
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 54
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 58
08:00:00Đôi lứa xứng đôi -Tập 28
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 59
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 26
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 54
11:00:00Của hồi môn – Tập 66
12:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 6
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 104
14:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 314
14:30:00Thế giới điện ảnh – Số 370
15:00:00Hồn lụa – Tập 35
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 29
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 10
17:00:00Của hồi môn – Tập 67
18:00:00Today 18h + Thả lưới bắt em – Tập 55
18:30:00Just for laugh 2017 – Số 9
19:00:00Hồn lụa – Tập 36
20:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 7
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 105
22:00:00Đôi lứa xứng đôi -Tập 29
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 2019 – Số 13
Lịch phát sóng Today TV 14/6/2019