nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Today TV 14/5/2019

Lịch phát sóng Today TV 14/5/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 69
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 366 Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 71 Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 79
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 31
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 74
08:00:00Âm mưu hoa hồng -Tập 23
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 75
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 6
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 31
11:00:00Của hồi môn – Tập 35
12:00:00Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 19
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 77
14:00:00Hành trình Bolero – Số 6
14:30:00Hồn lụa – Tập 12
15:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 2
16:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 14
16:30:00Của hồi môn – Tập 36
17:00:00Today 18h
18:00:00Thả lưới bắt em – Tập 32
18:30:00Just for laugh 2018 – Số 48
19:00:00Hồn lụa – Tập 13
20:00:00Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 20
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 78
22:00:00Âm mưu hoa hồng -Tập 24
23:00:00Today 18h
23:30:00Hành trình Bolero – Số 3
Lịch phát sóng Today TV 14/5/2019