nGày 20/04/2019

Lịch phát sóng Today TV 14/5/2018

Lịch phát sóng Today TV 14/5/2018

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 60
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 241
03:45
Truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 61
04:45
Truyền hình
Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 102
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 9
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 53
08:00
Chương trình thiếu nhi
360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 8
08:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 96
09:00
Thông tin giải trí
Hi 5 – Cùng hát cùng chơi ( lồng tiếng ) – Số 89 + 90
10:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 314
10:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 14
11:00
Phim truyền hình
Cuộc chiến hôn nhân – Tập 15
12:00
Phim truyền hình
IMC 10 năm tại Cần Thơ
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Just for laugh Ver 2018 – Số 9
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Hoa hồng thép – Tập 13
16:00
Thông tin giải trí
Hi 5 – Cùng hát cùng chơi ( lồng tiếng ) – Số 105
16:35
Truyền hình
Chuyện nhà mình – Số 86
17:00
Phim truyền hình
Hôn nhân không hẹn hò – Tập 11
18:00
Thông tin giải trí
Today Biz
18:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 33
18:50
Truyền hình
Món ngon mỗi ngày – Số 484
19:00
Phim truyền hình
Hoa hồng thép – Tập 14
19:35
Truyền hình
Thiên thần 1001 – Tập 206
20:00
Phim truyền hình
Âm mưu gia tộc – Tập 80
21:00
Phim truyền hình
Đứa cháu vô thừa nhận – Tập 4
22:00
Phim truyền hình
Hôn nhân không hẹn hò – Tập 10
23:00
Truyền hình
Today Biz
23:20
Truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 84
24:00
Phim truyền hình
Cuộc chiến hôn nhân – Tập 15

Lịch phát sóng Today TV 14/5/2018