16 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 14/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 14/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 92
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 102
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 98
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 103
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 2
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 81
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 7
09:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 25
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 15
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 85
10:45:00 Gia vị yêu thương – Số 55
11:00:00 Just Tattoo of us – Cùng xăm nào – Số 2
12:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 9
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 73
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 466
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 400
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 17
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 1
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 84
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 26
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 20
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 86
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 18
20:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 10
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 74
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 8
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 104
Lịch phát sóng Today TV 14/4/2021