nGày 20/06/2019

Lịch phát sóng Today TV 14/4/2019

Lịch phát sóng Today TV 14/4/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 86
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00Những khúc vọng xưa – Số 68
02:30:00Những khúc vọng xưa – Số 68
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 88
04:20:00Những khúc vọng xưa – Số 88
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 97
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 15
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 91
08:00:00Song kiếp đào hoa – Tập 15 + 8h45: Trải nghiệm và tin dùng – Số 39
09:00:00Hành trình Bolero – Số 1
10:00:00Just for laugh 2017 – Số 17
10:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 308
11:00:00Của hồi môn – Tập 5
12:00:00Tiếng yêu muộn màng – Tập 25
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 52
14:00:00Thế giới điện ảnh – Số 362
14:30:00Mảnh ghép cuộc đời – Số 16
15:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 5
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 24
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 20
17:00:00Của hồi môn – Tập 6
18:00:00Những khúc vọng xưa – Số 60
18:30:00Những khúc vọng xưa – Số 60
19:00:00Hành trình Bolero – Số 2
20:00:00Sứ mệnh của trái tim
21:00:00Sứ mệnh của trái tim
22:00:0022h15: Song kiếp đào hoa -Tập 16
22:30:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 2
23:15:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 2
Lịch phát sóng Today TV 14/4/2019