17 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 14/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 14/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 61
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 98
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 98
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 67
04:20:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 67
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 119
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Mẹ yêu bé – Số 91
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 97
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 88
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 28
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 4
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 395
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 42
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 18
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 47
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 91
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 91
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 47
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 10
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 97
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 462 + Just for laugh Ver 2021 – Số 7
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 396
18:30:00 Đẹp không giới hạn – Số 62
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 100
20:00:00 Siêu sao siêu ngố
21:00:00 Siêu sao siêu ngố
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 89
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
Lịch phát sóng Today TV 14/3/2021