nGày 20/04/2019

Lịch phát sóng Today TV 14/2/2019

Lịch phát sóng Today TV 14/2/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 74
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 9
02:30:00Today Biz
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 244
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 86
04:30:00Today Biz
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 86
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Today Biz
07:00:00Ca nhạc Xuân – Số 9
08:00:00Ngọn lửa trái tim -Tập 43
08:45:008h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 156
09:00:00Ca nhạc Xuân – Số 10
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 28
10:30:00Just for laugh 2018 – Số 52
11:00:00Nỗi lòng nàng dâu – Tập 151
12:00:00Người chồng thủy chung – Tập 17
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 1
14:00:00Just for laugh 2017 – Số 23
14:30:00Thế giới điện ảnh – Số 353
15:00:00Độc thân tuổi 30 – Tập 5
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 20
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 32
17:00:00Nỗi lòng nàng dâu – Tập 152
18:00:00Today Biz
18:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 300
19:00:00Độc thân tuổi 30 – Tập 6
20:00:00Người chồng thủy chung – Tập 18
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 2
22:00:00Ngọn lửa trái tim -Tập 44
23:00:00Today Biz
23:30:00Ca nhạc Xuân – Số 7
Lịch phát sóng Today TV 14/2/2019