26 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng Today TV 14/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 14/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 63
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 87
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 58
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 111
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 28
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 87
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 34
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 53 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 35
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 28
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 25
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 38
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 21
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 136
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 94
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 94
15:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 29
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 37
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 110
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 39
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 26 + Gia vị yêu thương – Số 17
19:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 30
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 22
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 1
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 35
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 26
Lịch phát sóng Today TV 14/1/2021