nGày 26/01/2020

Lịch phát sóng Today TV 13/9/2019

Lịch phát sóng Today TV 13/9/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 97
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 317
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 99
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 249
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 106
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 59
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 54
08:00:00Bản kê số phận -Tập 23
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 56
10:00:00Just for laugh Ver 2018 – Số 4
10:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 19
11:00:00Của hồi môn – Tập 148
12:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 4
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 181
14:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 320
14:30:00Tư vấn sức khỏe & tiêu dùng 2019 – Số 1
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 33
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 13
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 32
17:00:00Của hồi môn – Tập 149
18:00:00Today 18h
18:15:00Today Life
18:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 20
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 34
20:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 5
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 182
22:00:00Bản kê số phận -Tập 24
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 2019 – Số 25
Lịch phát sóng Today TV 13/9/2019