29 September, 2020

Lịch phát sóng Today TV 13/8/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 73
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 88
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 102
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 30
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 68
08:00
Thông tin giải trí
Đừng rời xa em – Tập 104
08:00
Thông tin giải trí
8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 221
09:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 48 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 6
10:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 6
10:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 139
10:45
Thông tin giải trí
Mỹ vị 24 – Số 17
11:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 29
12:00
Phim truyền hình
Vực thẳm chiều trôi – Tập 14
13:00
Phim truyền hình
Đẻ mướn – Tập 6
14:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 72
15:00
Phim truyền hình
Đấu phá thương khung – Tập 15
16:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 25
17:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 30
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 140
19:00
Phim truyền hình
Đấu phá thương khung – Tập 16
20:00
Phim truyền hình
Vực thẳm chiều trôi – Tập 15
21:00
Phim truyền hình
Đẻ mướn – Tập 7
22:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 105
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 66
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 80