nGày 08/12/2019

Lịch phát sóng Today TV 13/8/2019

Lịch phát sóng Today TV 13/8/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 66
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 379
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 68
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 75
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 36
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 71
08:00:00Cuộc chiến hôn nhân – Tập 30
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 72
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 24
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 96
11:00:00Của hồi môn – Tập 121
12:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 17
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 154
14:00:00Hành trình Bolero – Số 2
14:30:00Hành trình Bolero – Số 2
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 6
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 33
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 36
17:00:00Của hồi môn – Tập 122
18:00:00Today 18h + Thả lưới bắt em – Tập 97
18:30:00Tôi yêu chợ Việt -Số 178
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 7
20:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 18
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 155
22:00:00Bản kê số phận -Tập 1
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 14
Lịch phát sóng Today TV 13/8/2019