24 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 13/7/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 58
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 57
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 119
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 36
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 84
08:00
Thông tin giải trí
Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa 2019 – Số 54
10:00
Thông tin giải trí
Người vẽ ước mơ – Số 15
10:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 116
11:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 68
12:00
Phim truyền hình
Lỡ thì tuổi 30
14:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 427
14:30
Thông tin giải trí
Tu vấn sức khỏe cùng chuyên gia – Số 17
15:00
Phim truyền hình
Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
16:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 2
17:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 3
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:15
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 2
18:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 117
18:45
Thông tin giải trí
Mỹ vị 24 – Số 4
19:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 31
20:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 18
21:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 119
22:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 78
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 361
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 96