nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Today TV 13/7/2019

Lịch phát sóng Today TV 13/7/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 82
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 374
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 84
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 91
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 15
07:00:00Những khúc vọng xưa 2019 – Số 14
08:00:00Oan gia ngõ hẹp – Tập 27
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 88
10:00:00Thế giới điện ảnh – Số 374
10:30:00Just for laugh 2018 – Số 52
11:00:00Của hồi môn – Tập 95
12:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 31
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 129
14:00:00Just for laugh Ver 2018 – Số 26
14:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 316
15:00:00Cạm bẫy thị thành – Tập 14
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 7
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 4
17:00:00Của hồi môn – Tập 96
18:00:00Thế giới điện ảnh – Số 375
18:30:00Just for laugh 2018 – Số 15
19:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 17
20:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 32
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 130
22:00:00Oan gia ngõ hẹp – Tập 28
23:00:00Hành trình Bolero – Số 6
Lịch phát sóng Today TV 13/7/2019