nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Today TV 13/6/2019

Lịch phát sóng Today TV 13/6/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 99
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 9
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 54
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 109
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 53
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 57
08:00:00Đôi lứa xứng đôi – Tập 27 + 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 173
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 58
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 25
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 53
11:00:00Của hồi môn – Tập 65
12:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 5
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 103
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 13
14:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 13
15:00:00Hồn lụa – Tập 34
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 28
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 9
17:00:00Của hồi môn – Tập 66
18:00:00Today 18h + Thả lưới bắt em – Tập 54
18:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 314
19:00:00Hồn lụa – Tập 35
20:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 6
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 104
22:00:00Đôi lứa xứng đôi -Tập 28
23:00:00Today 18h
23:30:00Hành trình Bolero – Số 8
Lịch phát sóng Today TV 13/6/2019