nGày 22/01/2020

Lịch phát sóng Today TV 13/5/2019

Lịch phát sóng Today TV 13/5/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 68
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00Những khúc vọng xưa – Số 77
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 70
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 78
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Just for laugh 2018 – Số 3
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 73
08:00:00Âm mưu hoa hồng -Tập 22
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 74
10:00:00Thế giới điện ảnh – Số 366
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 30
11:00:00Của hồi môn – Tập 34
12:00:00Ma dai
14:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 55
15:00:00Hành trình Bolero – Số 6
16:00:00Mẹ yêu bé – Số 83
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 13
17:00:00Của hồi môn – Tập 35
18:00:00Today 18h
18:30:00Thả lưới bắt em – Tập 31
19:00:00Just for laugh 2018 – Số 47
20:00:00Hồn lụa – Tập 12
21:00:00Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 19
22:00:00Đừng rời xa em – Tập 77
23:00:00Âm mưu hoa hồng -Tập 23
23:30:00Today 18h Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 32
Lịch phát sóng Today TV 13/5/2019