14 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 13/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 13/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 91
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 101
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 97
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 102
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 1
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 80
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 6
09:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 24
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 466
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 84
11:00:00 RIDICULOUSNESS – CƯỜI CHÚT CHƠI – SỐ 3
12:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 8
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 72
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 13
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 16
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 28
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 83
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 25
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 85
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 55
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 17
20:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 9
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 73
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 7
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 466
Lịch phát sóng Today TV 13/4/2021