nGày 20/06/2019

Lịch phát sóng Today TV 13/4/2019

Lịch phát sóng Today TV 13/4/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 85
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 361
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 87
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 96
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 10
07:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 4
08:00:00Song kiếp đào hoa – Tập 14
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 91
10:00:00Mảnh ghép cuộc đời – Số 16
10:30:00Tôi yêu chợ Việt – Số 171
11:00:00Của hồi môn – Tập 4
12:00:00Tiếng yêu muộn màng – Tập 24
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 51
14:00:00Just for laugh Ver 2018 – Số 13
14:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 308
15:00:00Ranh giới tình – Tập 24
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 23
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 18
17:00:00Của hồi môn – Tập 5
18:00:00Thế giới điện ảnh – Số 362
18:30:00Just for laugh 2018 – Số 36
19:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 5
20:00:00Tiếng yêu muộn màng – Tập 25
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 52
22:00:00Song kiếp đào hoa -Tập 15
23:00:00Hành trình Bolero – Số 1
23:30:00Hành trình Bolero – Số 1
Lịch phát sóng Today TV 13/4/2019