2 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 13/2/2021

Lịch phát sóng Today TV 13/2/2021

00:00:00 Nhạc Xuân – Số 3
01:00:00 Phim Âm mưu giày gót nhọn
02:00:00 Phim Âm mưu giày gót nhọn
02:30:00 Phim Âm mưu giày gót nhọn
03:00:00 Nhạc Xuân – Số 4
04:00:00 Bến bờ yêu thương – Tập 2
04:20:00 Bến bờ yêu thương – Tập 2
04:40:00 Ấm lòng ngày xuân – Số 4
05:30:00 Tết này làm gì – Số 7
06:00:00 Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2020
06:30:00 Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2020
07:00:00 Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2020
08:00:00 Nhạc Xuân – Số 2
09:00:00 Xuân bên anh – Tập 2
10:00:00 Nhạc Xuân 2021 – Số 3
10:30:00 Mỹ vị 24h – Số 60 ( Tết)
11:00:00 Ớt đỏ – Số 3 + Số 4
12:00:00 Phim Âm mưu giày gót nhọn
13:00:00 Phim Âm mưu giày gót nhọn
14:00:00 Ấm lòng ngày xuân – Số 1
14:30:00 Xóm sân si – Tập 5
15:00:00 Nhạc Xuân 2021 – Số 5
16:00:00 Xóm sân si – Tập 6
16:30:00 Tết này làm gì – Số 9
17:00:00 Xuân bên anh – Tập 3
18:00:00 Ấm lòng ngày xuân – Số 5
18:30:00 Tết này làm gì – Số 10 + Gia vị yêu thương – Số 30 ( Tết)
19:00:00 Ớt đỏ – Số 5 + Số 6
20:00:00 Phim Chí phèo ngoại truyện
21:00:00 Phim Chí phèo ngoại truyện
22:00:00 Nhạc Xuân 2021 – Số 6
23:00:00 Bến bờ yêu thương – Tập 3
23:30:00 Bến bờ yêu thương – Tập 3
Lịch phát sóng Today TV 13/2/2021