20 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 13/10/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 60
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 116
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 57
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 115
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 48
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 84
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 156
09:00:00 Hóng chuyện – Số 11
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 26
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 40
10:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 25
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 41
11:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 41
12:00:00 Hợp đồng yêu đương – Tập 5
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 57
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 5
15:00:00 Trung tâm mai mối Joseon – Tập 22
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 33
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 32
17:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 42
18:00:00 Today 18h
18:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 26
19:00:00 Trung tâm mai mối Joseon – Tập 23
20:00:00 Hợp đồng yêu đương – Tập 6
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 58
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 157
23:00:00 Today 18h
23:15:00 Thế giới điện ảnh – Số 440