17 January, 2021

Lịch phát sóng Today TV 13/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 62
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 86
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 57
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 110
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 27
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 86
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 33
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 89
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 51
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 24 + Gia vị yêu thương – Số 16
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 37
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 20
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 135
14:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 387
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 47
15:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 28
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 12
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 109
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 38
18:00:00 Today 18h + Just for laugh 2018 – Số 28
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 25
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 25
19:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 29
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 21
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 136
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 34
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 93