nGày 22/11/2019

Lịch phát sóng Today TV 12/9/2019

Lịch phát sóng Today TV 12/9/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 96
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 4
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 98
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 249
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 105
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 58
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 53
08:00:00Bản kê số phận -Tập 22
08:45:008h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 186
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 55
10:00:00Just for laugh Ver 2018 – Số 3
10:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 18
11:00:00Của hồi môn – Tập 147
12:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 3
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 180
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 25
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 32
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 12
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 31
17:00:00Của hồi môn – Tập 148
18:00:00Today 18h
18:15:00Today Life
18:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 19
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 33
20:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 4
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 181
22:00:00Bản kê số phận -Tập 23
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 29
Lịch phát sóng Today TV 12/9/2019