20 September, 2020

Lịch phát sóng Today TV 12/8/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 120
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 87
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 101
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 29
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 67
08:00
Thông tin giải trí
Đừng rời xa em – Tập 103
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa 2019 – Số 1
10:00
Thông tin giải trí
Hành trình ước mơ xanh – Số 37
10:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 138
11:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 28
12:00
Phim truyền hình
Vực thẳm chiều trôi – Tập 13
13:00
Phim truyền hình
Đẻ mướn – Tập 5
14:00
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 365
14:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 58
15:00
Phim truyền hình
Đấu phá thương khung – Tập 14
16:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 24
17:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 29
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:15
Thông tin giải trí
Muôn mặt cuộc sống ( Sức khỏe) – Số 4
18:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 139
18:45
Thông tin giải trí
Cẩm nang làm đẹp – Số 221 + Mỹ vị 24 – Số 17
18:99
Thông tin giải trí
Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 7
19:00
Phim truyền hình
Đấu phá thương khung – Tập 15
20:00
Phim truyền hình
Vực thẳm chiều trôi – Tập 14
21:00
Phim truyền hình
Đẻ mướn – Tập 6
22:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 104
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 65
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 79